Douane FAQ

Douane FAQ

In onze douane FAQ is het gemakkelijk om antwoord te vinden op alle vragen die je hebt over of rondom douanezaken. Onze douanespecialisten hebben de meest gestelde vragen beantwoord in een overzichtelijk FAQ.

Onze douane FAQ geeft jou alle informatie die je nodig hebt voordat je douanezaken gaat regelen. We beantwoorden hier de meest gestelde vragen rondom verschillende documenten, certificaten & verklaringen. Ook geven we je extra informatie waar je misschien zelf nog niet aan gedacht had. Zo geven we bijvoorbeeld antwoord op vragen zoals; wat is een EUR.1 certificaat? Waarom heb ik een T2L document nodig? Of wat is de AEO status die jullie hebben?

Onze specialisten hebben alle vragen en antwoorden gecontroleerd en garanderen dat de informatie accuraat en actueel is. Staat het antwoord op jouw vraag niet in onze FAQ, neem dan eenvoudig contact op met een van onze specialisten. Ze helpen je graag verder!

Transculator

TTS voor douanezaken en transport

TTS regelt niet alleen uw douanezaken, maar kan ook het transport verzorgen. TTS beschikt namelijk over een douane afdeling en een transportafdeling. Hierdoor kunnen we uw gehele logistieke proces op ons nemen!

Vragen & antwoorden

De meest voorkomende vragen staan in het onderstaande schema uitgewerkt. De antwoorden op de vragen zijn door onze specialisten gecontroleerd op accuraatheid en of ze actueel zijn. Staat je vraag/antwoord er niet tussen? Neem dan contact met ons op!

Wat zijn exportdocumenten?

Als u internationaal zakendoet krijgt u er mee te maken: exportdocumenten. Er zijn veel soorten exportdocumenten die voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Meestal vraagt de klant in het buitenland om bepaalde exportdocumenten om te besparen op de invoerrechten in zijn land. Dit komt omdat de overheid in het buitenland dan handelsafspraken heeft gemaakt met bijvoorbeeld Europa. De ontvanger in het buitenland moet dan kunnen aantonen waar de goederen vandaan komen en/of geproduceerd zijn. Hiervoor dienen de exportdocumenten. De Douane kan ook vragen om bepaalde exportdocumenten als u goederen gaat uitvoeren. Wij maken diverse soorten exportdocumenten op.

Welke exportdocumenten zijn er?

De volgende diensten verzorgt onze customs afdeling:

Naast de Oorsprongsdocumenten moeten er natuurlijk ook Uitvoeraangifte en Invoeraangifte gemaakt worden. Dit zijn zaken dat bij de Douane aangegeven moet worden.

Kijk voor meer informatie bij:

Daarnaast is er nog ATA-Carnet en Form A documenten, die laatste 2 maken wij niet op. We kunnen u hierbij wel adviseren.

Wat is een EUR.1 certificaat?

Vaak vraagt uw klant om een EUR.1 document om de invoerrechten te verlagen. Dit komt omdat de Europese Unie met een groot aantal landen handelsakkoorden heeft gesloten. De ontvanger van de goederen kan dan tegen lagere invoerrechten de goederen importeren. Uw goederen moeten dan wel de Preferentiële EU Oorsprong hebben. (zie de vraag “wat is het verschil tussen Preferentiële Oorsprong en Niet-Preferentiële Oorsprong?”) Wij maken EUR.1 certificaten voor u op zodat u er geen omkijken meer naar heeft.

Wat is een EUR-MED certificaat?

Een EUR-MED certificaat lijkt op een EUR.1 certificaat en is geldig in landen die de Pan-Euro-Mediterrana overeenkomst hebben getekend. Deze overeenkomst maakt het mogelijk om de grondstoffen en producten van Preferentiële Oorsprong uit deze landen mee te laten tellen voor de Oorsprongsbepaling. (Dit noemen we cumulatie) Een EUR-MED gebruikt u dan in plaats van een EUR.1 en biedt meer mogelijkheden als u re-exporteert naar een land binnen de landengroep waar de Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst geldt.

Wat is een Certificaat van Oorsprong (C.v.O.)?

Een CvO verklaart in welk land een product is gemaakt. Vaak heeft u een Certificaat van Oorsprong nodig als u exporteert naar landen buiten de EU. Zonder een C.v.O. kunt u moeilijkheden krijgen wanneer de producten worden ingevoerd in het land van bestemming. Dit heeft met name te maken met bepaalde handelsembargo’s die landen tegenover elkaar sluiten. Met een Certificaat van Oorsprong C.v.O. kan de ontvanger van de goederen in Irak dan aantonen dat het bijvoorbeeld goederen uit de EU zijn. Wij maken een C.v.O. snel en voordelig voor u op!

Wat is een ATR certificaat?

Een ATR certificaat wordt specifiek gebruikt bij handel met Turkije. Door het sluiten van een Douane akkoord tussen de Europese Unie en Turkije is het veel voordeliger geworden om goederen te im- en exporteren tussen deze landen. De meesten goederen kunnen dan namelijk zonder het betalen van invoerrechten in beide gebieden worden ingevoerd. De herkomst (let op, dus niet de oorsprong – zie de vraag “Wat is het verschil tussen Oorsprong en Herkomst?”) moet dan wel uit de EU of Turkije zijn.

Wat is een T2L document?

Een T2L document is een zogenoemd herkomst document. Het toont aan dat de producten die er in staan vermeldt zich als laatste in het vrije verkeer van de EU hebben bevonden. Dit document is van belang wanneer goederen die overzee verscheept worden van het ene douanegebied naar het andere gebied. U levert bijvoorbeeld Parasols aan een klant op Mallorca. De parasols worden getransporteerd maar moeten overzee. Als het schip in Mallorca aankomt gaat de Douane er daar van uit dat de goederen van een derde land komen (bijv. uit de Verenigde Staten) en zou de ontvanger invoerrechten moeten betalen. Met een T2L of T2LF kan de klant dan aantonen dat de goederen uit de EU komen en hoeven er geen invoerrechten betaald te worden.

Wat is een Carnet ATA of ATA-Carnet?

Het ATA-Carnet is een internationaal Douanedocument. U kunt dit zien als een soort paspoort voor uw goederen. Hiermee kunt u bij tijdelijke uitvoer veel oponthoud en administratieve rompslomp voorkomen. Veel landen buiten de EU accepteren een dergelijk document. Een ATA-Carnet gebruikt u voornamelijk bij de volgende goederen:

 • Monsters en reclamemateriaal
 • Tentoonstellingsmateriaal
 • Gereedschap voor de installatie van goederen op locatie, of voor onderhoud ervan.
 • Muziekinstrumenten of attributen voor toneel en theater alsmede Foto-, video- en filmmateriaal

Het grote voordeel van een ATA Carnet is dat u geen invoerrechten, BTW of borgsommen hoeft te betalen. U brengt iets naar een derde land maar haalt het ook weer op. Normaal wil de douane in het betreffende land dan invoerrechten heffen, maar nu is dat niet nodig omdat de goederen na verloop van tijd het land ook weer verlaten. Dat kunt u aantonen door middel van een ATA-Carnet.

Voorbeeld:
Stel u heeft een theatervoorstelling in Nieuw-Zeeland. Hiervoor moet u allerlei attributen en muziekinstrumenten meenemen naar Nieuw-Zeeland. Na de voorstelling gaan de goederen weer terug naar Nederland. Door middel van het ATA-Carnet hoeft u bij binnenkomst van de goederen in Nieuw Zeeland geen invoerheffingen te betalen. Bij transport terug naar Nederland wordt hetzelfde document afgestempeld en is het voor de Douane in Nieuw Zeeland duidelijk dat de goederen er maar tijdelijk zijn geweest.

Wat is een pro-forma factuur?

Dat is een factuur voor de verzending van de goederen aan de ontvanger gestuurd wordt. De koper wordt hiermee op de hoogte gesteld van het soort goederen, het gewicht, de waarde en de specificaties van de te verzenden goederen.

Wat is een Consulaire Factuur?

Bepaalde buitenlandse overheden willen meer controle uitoefenen op de invoer, dat kunnen ze doen door te eisen dat er een consulaire factuur verstrekt wordt. Dit is een factuur die door het consulaat van het land is gewaarmerkt. Er staat een zeer gedetailleerd overzicht op van de te verzenden goederen.

Hoe werkt een uitvoeraangifte?

Als u goederen verkoopt aan een klant buiten de EU moet u een uitvoeraangifte opmaken. Dat kunt u zelf doen als u daar geschikte software voor heeft, maar vaak wordt het uitbesteedt aan de transporteur of douane-expediteur. Wij zijn een AEO-F gecertificeerde Douane-Expediteur. Wij kunnen dus voor u de uitvoeraangifte opmaken. Dit doen wij volledig digitaal en wordt via een koppeling met de Douane automatisch verzonden. We krijgen dan nagenoeg direct een terugkoppeling van de Douane waarbij er 3 varianten te onderscheiden zijn:

 •  De aangifte is WIT gevallen: de aangifte is direct goedgekeurd en u kunt de goederen gaan vervoeren.
 • De aangifte is ORANJE gevallen: de aangifte is nog niet helemaal akkoord, er moeten aanvullende gegevens opgestuurd worden. Bijvoorbeeld een exportfactuur. De Douane gaat de bescheiden opnieuw beoordelen. De goederen mogen nog niet direct vervoerd worden.
 • De aangifte is ROOD gevallen: de Douane komt de goederen bekijken. Bij het maken van de uitvoeraangifte is de plaats van de goederen aangegeven, daar komt de Douane naar toe om de goederen te controleren.

De Douane controleert minder vaak bij Uitvoeraangiftes dan bij Invoeraangiftes. Omdat wij AEO-F status hebben controleert de Douane nog minder vaak.

Hoe werkt een invoeraangifte?

Als u goederen wilt importeren vanuit een land buiten de EU moet u de goederen aangeven bij de Douane als ze in het vrije verkeer willen belanden. Bijvoorbeeld: u importeert goederen vanuit Rusland. De goederen worden vanaf Moskou per vrachtauto getransporteerd naar uw warehouse. Als de goederen daar aangekomen zijn kunnen wij de invoeraangifte indienen bij de Douane. Wij sturen dan digitaal de invoeraangifte in, daarin staat onder andere de gegevens van de zending vermeldt en de plaats waar de goederen nu staan. Tevens moeten de invoerrechten direct betaald worden. We krijgen dan vrijwel direct een terugkoppeling van de Douane met een van de volgende meldingen:

 • De aangifte is WIT gevallen: de aangifte is direct goedgekeurd, de aangever ontvangt een UTB (Uitnodiging tot Betaling) en er staat een mededeling “Beïndigde Verificatie” op en het bedrag dat aan belastingen is verschuldigd. Als u gebruikt maakt van onze diensten schieten wij deze belastingen kort voor u voor en berekenen dat vervolgens door aan u.
 • De aangifte is ORANJE gevallen: de aangifte is nog niet helemaal akkoord, er moeten aanvullende gegevens opgestuurd worden. Bijvoorbeeld de factuur of overige bescheiden. De Douane controleert dat nogmaals en bepaalt dan of de goederen WIT of ROOD vallen. Tijdens de Oranje status staan de goederen nog niet tot uw vrije beschikking.
 • De aangifte is ROOD gevallen: de Douane komt een fysieke controle uitvoeren, ze komen dus naar de plaats die in de aangifte omschreven staat en controleren of alles klopt. Ze kunnen bijvoorbeeld monsters nemen, de colli tellen en controleren of u wel echt hebt aangegeven wat u ook daadwerkelijk heb aangegeven op uw invoeraangifte.
Wat is Oorsprongsbepaling?  

De oorsprong van goederen wordt bepaald door de plaats van productie. Elk poduct of productengroep (grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten) heeft een statistieknummer gekregen om de internationale handel makkelijker te maken. De douane bepaalt uiteindelijk welk statistieknummer van toepassing is op bepaalde goederen. Aan de hand van het statistieknummer bepaalt de douane ook de invoerrechten. Als de goederen in verschillende landen gemaakt zijn kunt u beter even telefonisch contact met een van onze douanespecialisten opnemen. Dit is namelijk complexe materie.

Wat is het verschil tussen Oorsprong en Herkomst?

Beide begrippen lijken op elkaar, maar het is toch een groot verschil. De Oorsprong geeft het land van productie aan en de Herkomst zegt iets over het land waar het product zich bevond voor verzending.

Aan de hand van de oorsprong van de goederen moeten de invoerrechten betaald worden. Het verschil kunnen we het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld:
U wilt een grote Amerikaanse vrachtauto importeren naar Nederland van het merk Kenworth. De fabriek van deze vrachtwagenfabrikant staat in Verenigde Staten, maar u importeert deze vrachtauto uit Australië. De oorsprong van de goederen is in dit geval de V.S.. Maar de herkomst is Australië.
Ander voorbeeld:
U importeert een product uit Japan die ook daar geproduceerd zijn, ze komen binnen met een containerschip in de Rotterdamse haven, u klaart de goederen in en verkoopt ze aan een klant in Zwitserland. De oorsprong van de goederen is dan Japan en de herkomst Nederland.

Dit zijn simpele voorbeelden om het verschil aan te duiden, maar de regels hieromtrent zijn nogal complex. Mocht u willen weten wat er in dit geval voor u van toepassing is, vraag ons om advies.

Wat is het verschil tussen Preferentiële Oorsprong en Niet-Preferentiële Oorsprong?

Helaas zijn ook deze regels vrij complex. Om heel diep in de materie in te gaan is te ingewikkeld. Maar we zullen het aan de hand van een simpel voorbeeld uit proberen te leggen wat het verschil is.

Stel je voor u verkoopt houten meubelen. U importeert het hout uit Brazilië en de schroefjes uit Rusland en produceert van de materialen hier in Nederland een kast. Als de waarde van alle gebruikte materialen uit derde landen niet meer bedraagt dan 40% van de af fabriek prijs van uw kast dan heeft uw kast de preferentiële Oorsprong EU.

Dus u koopt het hout voor € 100,- in Brazilië en voor € 25,- de schroefjes in Rusland. In Nederland heeft u € 150,- aan arbeidsloon voor het in elkaar schroeven. Daarbij wilt u graag € 50,- winst nemen op de kast. De verkoopprijs van de kast af fabriek is dan € 325,-. 40% hiervan is € 130,-, daar bent u onder gebleven want u heeft slechts voor € 125,- aan materialen uit derde landen geïmporteerd. Uw product is dan dus wel van Preferentiële EU oorsprong. Een ander criterium is dat de goederen een andere statistiekcode krijgen als het product klaar is. U importeerde hout en schroefjes die beide in een bepaald statistieknummer vallen, maar verkoopt meubels. Dat is een ander statistieknummer.

Stel dat u in plaats van de onderdelen van de kast de daadwerkelijke kast importeert uit Brazilië, wat gebeurd er dan? Stel u koopt de kast voor € 200,-. In Nederland schildert u de kast met Nederlandse verf voor € 25,- en u heeft € 50,- arbeidsloonkosten. Daarbij wilt u graag € 50,- verdienen op de kast. De verkoopprijs van uw kast is dan ook € 325,-. Uw kast kan dan geen Preferentiële EU Oorsprong krijgen want het voldoet niet aan de gestelde criteria. Het valt niet in een andere statistiekcode en u heeft meer dan 40% van de materialen uit derde landen geïmporteerd. 40% van de af fabriek prijs is namelijk € 130,- en u heeft voor € 200,- het materiaal uit een derde land gehaald.

U kunt zich voorstellen dat het ingewikkelde materie is, als u een complexe machine maakt met heel veel verschillende onderdelen die over de hele wereld geproduceerd worden komt er heel wat rekenwerk bij kijken om te kunnen bepalen of er wel of geen Preferentiële Oorsprong van toepassing is. Neem contact met ons op, onze douane specialisten kunnen u er nog veel meer over vertellen.

Wat houdt een Factuur verklaring in?

Soms is het niet nodig om een Eur1 document op te maken. Als de goederenwaarde lager is dan € 6000,- (Of voor Tunesië € 5110,-) kan je volstaan met een factuur verklaring. De importeur van uw goederen in het betreffende overeenkomstland maakt dan al aanspraak op verlaging of zelfs vrijstelling van het invoerrecht. De goederen moeten dan wel aan de oorsprongsregels voldoen. Wilt u weten wat u moet vermelden om aan deze regels te voldoen? Neem contact met ons op!

Welke overeenkomst landen / gebieden zijn er?

De EU heeft afspraken gemaakt met onder andere de volgende landen of gebieden:

 • Afrika
 • Albanië
 • Algerije
 • Bosnië-Hezegovina
 • Caribisch gebied en de stille Zuidzee
 • Ceuta
 • Chili
 • Egypte
 • Faeröer
 • Gazastrook
 • IJsland
 • Israël
 • Jordanië
 • Kosovo
 • Kroatië
 • Libanon
 • Liechtenstein
 • Macedonië
 • Marokko
 • Melilla
 • Mexico
 • Montenegro
 • Noorwegen
 • Servië
 • Syrië
 • Tunesië
 • Turkije
 • Westelijke Jordaanoever
 • Zuid-Afrika
 • Zwitserland
Welke landen hebben de Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst getekend?

Dit is van belang om te weten als u een EUR-MED formulier moet bijvoegen. De volgende landen vallen onder deze overeenkomst:

 • Alle landen van de EU
 • Noorwegen
 • IJsland
 • Faeroër
 • Liechtenstein
 • Zwitserland
 • Marrokko
 • Tunesië
 • Algarije
 • Egypte
 • Jordanië
 • Libanon
 • Syrië
 • Israël
 • Palestijnse gebieden
 • Turkije
Wat is het verschil tussen Communautaire Status en Niet Communautaire Status?

De douane verdeelt goederen in 2 soorten statussen: namelijk Communautaire Status en Niet Communautaire Status. Het verschil is als volgt:

Goederen moeten voldoen aan de volgende criteria voor de Communautaire Status:

A – De goederen zijn geheel en al verkregen in de Europese Unie. Dat zijn goederen die direct ontstaan zijn in de EU, zoals melk dat is gegeven door Nederlandse koeien of Hout dat komt van Duitse bossen enz.. Ook producten die gemaakt zijn van die goederen hebben de Communautaire status, bijvoorbeeld de Yoghurt die gemaakt is van de Nederlandse melk of de tafel die is gemaakt van het Duitse hout.
B – Goederen die zijn ingevoerd uit een land dat niet tot de Europese Unie behoort en daarna in het vrije verkeer zijn gebracht EN waar de invoerrechten en andere belastingen voor voldaan zijn. Deze goederen mogen dan in het vrije verkeer van de EU verhandeld worden zonder dat de Douane zich er nog mee bemoeid.
C – Goederen die in de EU gemaakt zijn, ofwel combinatie van goederen en producten uit punt A en B.

Alle overige goederen hebben een niet Communautaire Status. Deze goederen staan onder Douane toezicht.

Wat is een leveranciersverklaring 1207/2001?

Dit is een verklaring van een leverancier die de preferentiële oorsprong aangeeft. Stel u verkoopt een machine die gemaakt is in Portugal naar een klant in Egypte. Portugal hoort bij de EU en u moet voor de klant in Egypte een EUR1 certificaat meesturen. U kunt door middel van een leveranciersverklaring 1207/2001 aantonen dat de leverancier van de goederen inderdaad uit de EU, namelijk Portugal komen.

Wat is een AEO (Authorised Economic Operator) status?

De status Authorised Economic Operator is eigenlijk ontstaan na de aanslagen van 11 september in de V.S.. De internationale aandacht voor de veiligheid is in de tijd na de aanslagen flink aangescherpt en het begrip “veiligheid” heeft een plaats gekregen in de Europese Douanewetgeving. Alle bedrijven die goederenbewegingen hebben met landen buiten de EU krijgen hiermee te maken. Voor de Nederlandse Douane is het tevens de volgende stap om meer samenwerking te krijgen met het bedrijfsleven. Samen met het bedrijfsleven wil de Douane een veilige en integere buitengrensoverschrijdende goederenstromen bewerkstelligen.

Een AEO Status krijg je niet zomaar, je moet aan een heel scala aan eisen voldoen die doorlopend gecheckt worden. Maar als je hier aan kunt voldoen kan je een AEO certificaat ontvangen en wordt je door de Douane aangemerkt als betrouwbaar.

Er zijn 3 types AEO-certificaten:

 • Het certificaat Douanevereenvoudiging
 • Het certificaat Veiligheid
 • Het gecombineerde certificaat (Zowel Douanevereenvoudiging als Veiligheid)

TTS Quality Logistics is trots op het feit dat wij als een van de eerste Douane-Expediteurs in Nederland het gecombineerde certificaat (AEO-F) hebben mogen ontvangen.

Het certificaat biedt vele voordelen. Onder andere wettelijke voordelen (Zoals minder fysieke controles), Commerciële Voordelen (Het bewijs dat je met een betrouwbare partner zakendoet), Internationale voordelen (in de toekomst zal er 1 unaniem Douane veiligheidsprogramma ontwikkelt worden waarvan de AEO onderdeel is) alsmede Efficiency Voordelen (verbeterde werkprocessen en het beter kunnen volgen van goederen en kapitaal).

Welke Incoterm moet ik aanhouden?

Als u goederen verkoopt moet u ook de leveringscondities afspreken, dat doet u door middel van de zogenoemde Incoterms. De laatste versie van de Incoterms zijn die van 2020. We hebben op een speciale pagina alle incoterms gespecificeerd. Klikt u op: Incoterms 2020 uitgelegd en we vertellen u precies hoe het zit.

Wat is het kantoor van uitgang?

Het kantoor van uitgang moet u invullen bij het opmaken van een uitvoeraangifte. Het kantoor van uitgang is het Douanekantoor waar de goederen de Europese Unie verlaten. Dat kunnen er heel veel zijn. De transporteur weet altijd het kantoor van uitgang, het ligt er namelijk ook aan welke route er gereden wordt. We zullen dit toelichten aan de hand van een voorbeeld:

Stel u gaat goederen per vrachtwagen transporteren naar Rusland. De goederen moeten ergens de EU verlaten, op dat moment wordt er een bijvoorbeeld een Carnet-TIR opgemaakt en wordt de auto “gesloten” door middel van een TIR-koord. Het is dan niet meer mogelijk goederen te laden en te lossen. Het opmaken van dit TIR-Carnet kan op vele momenten gebeuren. Dit kan aan de grens van Polen met Wit-Rusland maar ook al aan de grens in Oldenzaal. Op het moment dat het carnet-TIR is opgemaakt hebben de goederen de EU verlaten en dat douanekantoor is dan het kantoor van uitgang.

Ander voorbeeld:
Stel u gaat goederen per schip transporteren van Nederland naar Maleisië. De goederen zullen dan in Rotterdam de EU verlaten. Rotterdam zal dan het kantoor van uitgang zijn dat in de uitvoeraangifte vermeldt staat.

Cookies voor een gebruiksvriendelijke ervaring
Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Bij akkoord geeft u ons toestemming voor het gebruik van alle cookies op onze website. Wilt u een gebruiksvriendelijke ervaring?